LA PUBLICITAT

Si volem que el nostre invent tingui èxit al mercat, és molt important fer-ne una bona publicitat. La publicitat és una forma de comunicació que pretén donar a conèixer productes per mitjà de missatges publicitaris, amb els objectius fonamentals d'informar sobre els productes i fer sentir la necessitat de comprar-los. Són molt coneguts els casos d'un producte que s'ha llençat al mercat i no ha tingut èxit fins que ha canviat la campanya publicitària amb la qual es posava en coneixement.

Com dissenyadors del vostre invent haureu de pensar quina estratègia publicitària voleu portar per fer conèixer l'invent. Haureu de pensar a quin públic va destinat i quin pressupost voleu invertir-hi, ja que, com tots sabeu, la publicitat són diners.

Dins d'això teniu moltes opcions: fer un anunci de ràdio, fer un anunci de diari/revista, un cartell publicitari, uns tríptics, una pàgina web...De fet, normalment no ens limitem a un únic mitjà, ja que per una banda hem de tenir en compte que hem de fer conèixer el producte, i per l'altra que la gent ha de tenir un lloc de referència per consultar la informació del producte.

Com que la idea és que el nostre producte sigui llançat al mercat internacional, un dels anuncis que feu del producte ha de ser en anglès, un altre en castellà i un altre en català. Cal que dissenyeu, per tant, tres anuncis per a tres mitjans diferents (no val, doncs, fer el mateix anunci en les tres llengües).

Recordeu que cada mitjà publicitari té les seves característiques: un anunci de ràdio ha d'anar amb una música adient i els formats publicitaris en suport premsa, com ara l'anunci, el cartell o el tríptic, donen molta importància a les lletres, ja que combinen imatges i text. Les pautes per triar la música les teniu al punt 5 i a continuació, informació sobre les modalitats del disseny publicitari i les pautes per un bon disseny de la lletra.


EL DISSENY PUBLICITARI: què cal saber?

L'anunci, el cartell i el tríptic són modalitats pròpies del disseny publicitari que es presenten en format premsa i combinen text i fotografies. El disseny publicitari és una àrea o camp del disseny gràfic que comprèn un conjunt d'activitats destinades a presentar un producte d'una manera atractiva perquè sigui acceptat per la gran majoria dels consumidors. Cada una d'aquestes modalitats té característiques pròpies d'espai, composició i contingut que cal tenir en compte per aprofitar al màxim les seves característiques expressives.

L'ANUNCI
L'anunci és un missatge publicitari que intenta transmetre diverses dades sobre un producte o un servei d'empresa. Per mitjà de les seves imatges i textos s'intenta implicar i fer-li creure en la necessitat d'adquirir el producte.

EL CARTELL
El cartell és un anunci publicitari que sobrepassa la mida DIN A3 i pot arribar a tenir grans dimensions. Uns dels objectius fonamentals del cartell és captar l'atenció de les persones mentre caminen o en grans espais interiors; per això han de tenir un contingut visual atractiu i impactant.

EL TRÍPTIC
El tríptic o fullet publicitari és una publicació publicitària que presenta diversos productes o serveis i en destaca les característiques principals. La seva grandària varia d'acord amb el nombre de presentacions i els continguts de cadascuna.
La característica principal de la majoria dels tríptics o fullets és que els fulls es pleguen successivament l'un dins de l'altre. És molt important que el paper no sigui massa gruixut, perquè això impediria que es pogués plegar correctament i aniria en contra d'un dels objectius dels fullets: ocupar poc espai.
La primera cara del fullet s'anomena portada i ha de tenir una aparença atractiva per captar l'atenció del receptor i interessar-lo en la informació general del producte, que ha d'estar seqüenciada adequadament.


ELEMENTS I COMPOSICIÓ DELS MISSATGES PUBLICITARIS

Aconseguir captar l'atenció del consumidor és un dels objectius bàsics dels anuncis, els cartells i els tríptics publicitaris. Aquest objectiu s'assoleix si es relacionen adequadament els elements fonamentals que intervenen en la comunicació visual del missatge:
  • El titular és una frase col·locada, generalment, a la part superior de l'anunci. Té com a objectiu introduir el receptor en el contingut del missatge, per la qual cosa ha de captar ràpidament la seva atenció.
  • El text consta d'un paràgraf o més que expliquen les qüestions plantejades en el titular. Pot anar després del titular o en el lloc que convingui més per a l'organització espacial de l'anunci.
  • La imatge és una il·lustració o una fotografia amb la qual s'intenta transmetre, directament o per mitjà de sensacions visuals, les qualitats del producte: qualitat, textura, olor, força, suavitat, etc.
  • Els elements de la firma completen la informació del missatge i es refereixen al logotip o anagrama, a l'eslògan i a l'adreça de l'empresa.

Les paraules esdevenen un element important en els missatges publicitaris i cal tenir cura tant del què s'escriu com del com s'escriu. Les lletres dels alfabets són signes gràfics, tots diferents i amb trets característics que permeten que els puguem identificar: B, S, P... Hi ha una gran varietat de formes i estils, geomètrics i artístics. La imaginació dels dissenyadors en aquest camp és inesgotable! Algunes han estat estandarditzades i recopilades, i constitueixen un punt de referència per a tothom que vulgui treballar-hi.
El disseny de les lletres i dels signes de l'alfabet obre un camp d'investigació respecte a la percepció, la forma, les proporcions, la modulació... S'ha de tenir en compte que una lletra és una composició molt estudiada. Les lletres d'un alfabet es dibuixen d'una en una sense perdre mai la perspectiva de conjunt. Per això, el disseny d'un alfabet es basa en estructures geomètriques modulars que garanteixen la unitat d'estil permetent així, poder diferenciar Arial de Times New Roman, per exemple.
En la composició de les lletres d'una paraula es presta atenció als espais buits que hi ha entre les lletres, per tal que es puguin llegir en claredat. La mida dels espais intermedis pot variar segons la forma de els lletres consecutives.


Pels vostres missatges publicitaris, cal que dissenyeu lletres en perspectiva, ja sigui cavallera o isomètrica, amb l'objectiu de donar robustesa i solidesa al titular i/o als elements de la firma (logotip o anagrama). Heu de procurar ser innovadors i innovadores també en la creació de les lletres, fet que us serà molt útil per atraure la mirada del futur comprador del vostre producte.

abecedario_oblicua113.jpgabecedario_oblicua114.jpg Nintendo64A.gif