DissenyEl disseny i la concepció d'una idea és bàsic per poder portar a bon port el resultat final que es vendrà a les botigues de mig món, en el panorama globalitzat de l'economia mundial actual. Heu de definir el projecte havent explorat les idees que creieu pertinents. Cal ser acurats en els següents punts:


Forma, dimensions i funcionament

Decidir els colors, la textura de l'acabat final, la forma que tindrà, és la manera de definir un objecte com a resultat final d'una recerca.

Materials

Per tal de saber les dificultats amb les que ens trobarem al llarg de l'elaboració de l'objecte, hauriem de tenir un allista prèvia del material que ens caldrà utilitzar en cadascuna de les parts que el composaran. Així com de les eines i infraestructures necessàries. Com que sovint l'objecte és més ambiciós del que podriem aconseguir en el temps real del que disposem en el treball de Síntesi, doncs es pot donar el cas que féu l'objecte de demostració amb uns materials en concret, però que planifiqueu que en la realitat es tractatria d'uns altres...
Haureu de tenir en compte el cost dels materials reals que emprareu, així com els del que s'utilitzaria en un acadena de producció de muntatge. D'aquesta manera quan presenteu el cost de producció sabreu de quin pressupost final esteu parlant.

Aspecte estètic

Ja no només tractarem el tema de la bellesa que posseeixi l'objecte com a fòrmula de resultat perquè sigui ben acceptat en el mercat real, sinó també fa refreència al treball previ de creativitat i formulació i concreció a través dels pertinents plànols per a poder realitzar-los no a cegues, sinó seguint unes pautes que, si li donéssim com a encàrrec a una empresa especialitzada, el poguéssin seguir amb tota mena de detalls i indicacions. ( És important recordar que el nivell de cura en el procés de presentació en plànols ha de ser l'apropiat).

Accesoris i mecanismes complementaris

És més que possible que l'enginy que hagueu presentat tingui la necessitat de funcionar amb
altres enginys que prèviament ja existeixin, o que també hagiu hagut de dissenyar per a la ocasió. En tal cas, també s'han de mencionar a la memòria a l'apartat de disseny.

Impacte ambiental

Actualment, la sensibilitat cap al medi ambient és més latent en la societat. Per tal que les lleis que protegeixen i regulen el medi i l'ús que se n'hi fa ens permetin llençar el nostre prototip a una producció real, ha de complir uns requisits bàscis. Presenteu i feu-ne esment en la vostra presentació de grup de cadascun dels aspectes que el podrien fer triomfar. Des de l'energia que utilitza per a funcionar, passant per la contaminació que pugui emetre, fins a llocs o emplaçaments reals a on hauria de romandre per tal de complir amb la legislació d'un determinat estat ( l'espanyol, per exemple...) o federació d'estats ( UE).

Normativa de seguretat

En l'actualitat tot aparell requereix d'un manual d'instruccions on hi figuren en un apartat destacat, les normes que calen tenir en compte per tal de fer-ne un bon ús i no prendre cap mena de mal, o cometre perjudici a una tercera persona.

Ergonomia

A l'hora de dissenyar un objecte sigui de les dimensions que sigui, i sigui per l'ús que es tingui pensat donar-li, cal tenir especial cura de que no pugui malmetre la persona que l'utilitzi per una mala gestió de la forma final que té, i sobretot de la postura que obliga a tenir a l'usuari final. Per evitar lesions de cap mena doncs, heu de presentar quin tipus de requisits contempla el vostre objecte o invent tant en la fase de disseny com en la final de presentació del concepte portat a la realitat.