Aquest any per primer cop no anem al museu dels invents, es farà una activitat a l'escola. La part del treball que fa referència a la visita que ens fan desde el museu dels invents porta una feina associada. Heu de fer una explicació de quina activitat heu fet a l'escola amb ells, adjuntar fotos de l'activitat i explicar quins experiments heu fet i a quines conclussions heu arribat. En cas de que us hagin explicat algun invent, quins són i quina utilitat tenen.

El museu


Museu del invents