Introducció

Al llarg de la història de la humanitat s’han anant creant molts invents que han ajudat a resoldre molts aspectes de la vida quotidiana. Pensem en la nostra vida del dia a dia: des d’un invent tan senzill com un bolígraf, fins als transports, els electrodomèstics o els ordinadors.

Objectiu


L’objectiu d’aquest treball de síntesi és, d’una banda, prendre consciència de la importància de determinats avenços tecnològics i d’una altra, desenvolupar el disseny i construcció d’un invent propi per grup de treball.

Tasques

En finalitzar aquest treball, cada grup haurà de presentar:

1. Un treball presentat en format web, dissenyada amb el wix.( El nom que posareu a la wix ha de ser: treballsintesi3r2017grupXX on XX és el número de grup que teniu asignat a l'apartat 6 d'aquesta mateixa wiki).La wix tindrà 4 pàgines com a mínim

a) Una primera pàgina (el home o portada principal) on posareu els membres del grup i on fareu una "portada" i presentació del vostre treball de síntesi

b) Una segona pàgina que tractarà sobre el taller que es farà el primer dia.
c) Una tercera pàgina amb el resultat de la recerca sobre la història i el funcionament d’un invent ja existent (a cada grup se li assignarà un invent diferent, ho podeu veure al punt 6 "grups").
d) Una quarta pàgina on es desenvolupi el disseny d’un invent propi. Tots els punts que ha de tenir aquesta pàgina els trobareu explicats a aquesta mateixa wiki als punts 4 i 5. Els podeu desenvolupar tots a una única pàgina o crear subpàgines, el disseny de la web és lliure i està sota la vostra decisió.

2. La campanya publicitària que haureu dissenyat per difondre el producte ha de venir inserit dins de la web. Podeu triar el tipus de campanya més adient per al vostre producte. Obligatòriament hi haurà, com a mínim, un vídeo publicitari (anunci de TV), un pòster publicitari i un altre tipus de promoció del producte en un format triat pel grup (anunci de ràdio, de premsa, anunci web...)3. Prototipus d’objecte dissenyat (maqueta i dibuix en 3d de l'invent). La maqueta haurà d'acompanyar-se amb un tríptic explicatiu de l'invent, amb les seves característiques i ús. Tant la maqueta com el tríptic explicatiu s'exposaran a l'escola el dia 15 de juny.

ObservacionsRecordeu que el treball de síntesi es porta a terme en grup, tot i que l’avaluació és individual. Cada dia anirem fent la revisió de la feina feta. Tingueu present que l’aportació de tots els membres dels grups és fonamental per poder realitzar tots els treballs.
La web que dissenyeu estarà feta sobre una plantilla que trieu del conjunt de plantilles que teniu a la web de wix. Tot allò que no sigui part del vostre projecte, l'heu d'eliminar. Això vol dir que no ha de quedar ni rastre de la plantilla original a no ser que estigui omplert amb la informació de la vostra web.

A continuació us hem penjat uns arxius .pdf que podeu consultar amb més informació sobre el procés tecnològic.
Cal assistir a totes les activitats del treball per poder ser avaluat.